hyttelivguiden

Mobil-QR
Få kontaktinfo på mobilen

Ingeniør Aarland AS

Eidsvågbakken 1, 5101 Eidsvåg
Tlf: 55310544
 

Om Ingeniør Aarland AS

Ingeniør Aarland AS

Ingeniør Aarland AS er et rådgivende ingeniørfirma innenfor bygg og anlegg, men som også jobber med arkitekttjenester og interiør. Vi holder sentralt til i Eidsvåg i Åsane i Bergen kommune, og har i hovedsak Hordaland som arbeidsområde, men vi kan også ta på oss oppdrag i andre fylker. Vi utfører oppgaver innenfor et bredt fagområde både for private, firma og det offentlige, der følgende områder er de viktigste: 

Tegning av boliger, hytter, garasjer, større og mindre bygg.

Bygg kan også tegnes i 3D hvis kunden ønsker dette. 

Arbeidstegninger og detaljtegninger

Målsatte og detaljerte tegninger for byggeplass/produksjon 

Prosjektering og dimensjonering av bygg og anlegg

Beregning av trekonstruksjoner, betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner 

Byggesøknader

Utarbeidelse av søknader for godkjenning av tiltak i kommunen 

Interiør

Innredning av private og offentlige rom, inkludert uterom.

Fargevalg, overflater, lys, møbler, m.m. 

Reguleringsplaner

Utarbeidelse av mindre reguleringsplaner 

Byggeledelse, prosjektledelse og byggherreombud

Faglig og administrativ ledelse, organisering og prosjektgjennomføring 

Kontrakter

Utarbeidelse av byggekontrakter mellom byggherre og entreprenører 

Rådgivning

Hjelp til å ta de riktige valg og beslutninger med hensyn til kvaliteter, kostnader, fremdrift, m.m. både før og underveis i et byggeprosjekt 

Beskrivelser og innhenting av pristilbud

Utarbeiding av enkle eller detaljerte beskrivelser for prosjektet, basert på våre eller andres tegninger

Innhenting av pristilbud fra entreprenører, evaluering av tilbud og innstilling til valg av entreprenør. 

Prosjektering og byggeledelse i forbindelse med rehabilitering og ombygginger

Utarbeiding av tegninger, beskrivelser, anbudsgrunnlag

Innhenting av pristilbud, kontrahering

Oppfølging på byggeplass 

Vi er godkjent for sentral ansvarsrett innenfor følgende godkjenningsområder i tiltaksklasse 2:

Ansvarlig søker for alle typer tiltak

Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)

Prosjektering – Konstruksjonssikkerhet

Prosjektering – Bygningsfysikk

Prosjektering – Brannkonsept

Prosjektering – Arkitektur

Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 

For kontakt og mer utfyllende informasjon, se våre hjemmesider

 

Finn veien