hyttelivguiden

Rør & Handverk Service AS

Heiane 2, 5406 Stord
Tlf: 53414434
Mobil-QR
Få kontaktinfo på mobilen
 

Om Rør & Handverk Service AS

RHS er ei sentralt godkjent gassbedrift som arbeider innan felta sanitær, ventilasjon, gass, varme og beslag.Verksemda, som vart etablert i 2007, ligg sentralt plassert på Heiane på Stord, og består i dag av 18 tilsette, der fleirtalet har lang fartstid innafor relevante fagfelt. Me leverer både større og mindre prosjekt, samt utførsel av service, til marknadssegment innan det private, offentlige og industrielle.
RHS er ei godkjend lærlingbedrift, og er i dag medlem av NRL (Norske rørleggerbedrifters landsforrening) og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).
Godkjenninger/faglig kompetanse

 • Ansvarleg prosjekterande for bygningar og installasjonar i tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig kontrollereade for bygningar og installasjonar i tiltaksklasse 2
 • Ansvarlig utførande for bygningar og installasjonar i tiltaksklasse 3
 • Ansvarlig kontrollerande for utføring av bygningar og installasjonar i tiltaksklasse 3

Godkjent gassbedrift

 • Fagleg leder gass
 • Gassteknikkar I
 • Gassteknikkar II
 • Sertifiserte sveisarar PE gassrøyr

Diverse godkjenninger

 • ADK sertifikat
 • Veritas sertifiserte sveisarar, rustbestandig og sort stål
 • FG Godkjent sprinkler installatør
 • Våtromsertifikat A1
 • Våtromsertifikat A3
 • Våtromsertifikat B
 

Finn veien