hyttelivguiden

Uretek AS

Postadresse:
PB 35 Vinderen, 0319 OSLO
Besøksadresse:
Borgenveien 9B, 0370 OSLO
Tlf: 22697730
Fax: 22920059
Mobil-QR
Få kontaktinfo på mobilen
 

Om Uretek AS

Uretek-/’Floor Lift’-metoden

Hus og betongplater på grunn som synker har vært et problem over hele verden så lenge bruk av betong har eksistert. I 1979 oppfant URETEK OY i Finland en patentert metode som løser de fleste problemene med sunkne betongplater.

Uretek as fikk eneretten til å bruke Uretek-metoden for å heve nedsunkne betonggulv og rette opp sunkne / skjeve hus i Norge for 25 år siden. Vi kalte metoden «FloorLift-metoden» i de første årene, men da vi gjorde mer enn å løfte gulv har vi gått over til å kalle den «Uretek-metoden» slik det gjøres i over 60 land  verden over.

Gulvløfting med Uretek-metoden gjøres ved å bore noen små (12 mm) hull gjennom betongplaten og injisere et to-komponent resinskum gjennom et rør som sette i hullet. Resinen ekspanderer mellom grunnen og betongen eller isoleringen, fyller hulrom og deretter løfter gulvet og innervegger opp.  Dette styres med en nivå-laser.

For å rette opp skjeve hus bruker vi jekker som settes inn for hver 3. meter i sjakter gravet under ringmuren. Disse settes på stålplater og vi forsterker grunnen med skum før vi jekker. Når vi har jekket til ønsket høyde settes det inn ståldipper  istedenfor jekkene slik at huset blir stående på disse. Gulvet inne løftes samtidig som beskrevet over.

Prosessen er gjort på vanligvis under en uke. I næringsbygg kan  virksomheten vanligvis være i gang også under arbeidet.

Siden 1989 og har Uretek utført ca 1500 prosjekter i Norge, av totalt over 100 000 verden over. Både industri, kontorer, privathus og offentlige bygninger har blitt hjulpet av FloorLift- / Uretek-metoden.

 

Finn veien